Vừa được bạn bè giới thiệu lại đây thay cái màn hình mình thật sự rất hài lòng giá cả rẻ mà chất lượng thật sự tốt khách hàng được theo dõi quá...