Bài viết xấu bao gồm: Đăng sai thông tin, tin đăng đã hoàn thành giao dịch, tin đăng sai box.
Để báo cáo một bài viết: Thành viên thực hiện công việc đơn giản sau:

1. Click vào nút , một form điền thông tin.
2. Điền nội dung cần báo cáo vào form sau:


Thay mặt BQT
Admin