Hà tớ mới 5 tháng chưa chịu cự. nặng 1k4. Có bông mai ngay cựa bênh chân phải.bổn lì đạo cựa ko chổ nuôi nên.bán ae để ý al.mình
0944372797 nhí