Ngang 20m, dài 55m. Hậu giáp lộ tây nam. gần cống bà cai. Giấy tờ đầu đủ. Đất đã lên vườn, có ao nuôi cá, vị trí đẹp, ai có nhu cầu thì liên hệ nhé 0943717787