Mình cần sang lại nền nhà đoạn Cà Mau _ Tân Đưc QL 1A ngang 6m dài 95 co thô cư chinh chu ai co nhu cầu xlh 01235053958 ;Gia :: 380tr