vài con foxconn va intell g31
A/C nào cần pm : 0918.52.80.79