kt 55-20. địa chỉ: thạnh phú, cái nước, cà mau
giá 2.2 triệu
lh: 0919100011