Do không có thời gian chăm sóc nên để lại cho ai có điều kiện add zalo xem hình 0915181744