Tình hình mình có chiếc xe đạp của trẻ từ 3-5 tuổi, con mình lớn không chạy nữa nên muốn chuyển em nó đi. Xe chạy rất tốt, chỉ mòn 2 bánh nhỏ. Anh em cần liên hệ theo số điện thoại phần thông tin member.


Thanks! đã xem.