Mình hiện tại có một số cây thủy cúc, để trồng trang trí hồ thủy sinh. Bạn nào có nhu cầu, alo trao đổi hoặc cafe. Sau đây là hình ảnh.

Cây thủy cúc trong hồ thủy sinh của mình.

Dưới đây là cây ngoài vườn:

Chúng rất tốt, mượt.